Organizatorzy

Organizatorzy

Organizator

Komisja Architektury i Urbanistyki Wrocławskiego Oddziału PAN

Patronaty i składy komitetów ISSA2018

Patronaty

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz
Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Skład Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać
Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. arch. Olgierd Czerner
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
Oddział PAN we Wrocławiu, Politechnika Krakowska – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Prof.dr hab.inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. 
Politechnika Krakowska

Komitet Organizacyjny

Mgr Barbara Grudzewska-Walecka
Dyrektor Oddział PAN we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
Oddział PAN  we Wrocławiu, Politechnika Krakowska – przewodniczący

Dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber
Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. arch. Anna Bać
Politechnika Wrocławska

Dr inż. arch. Leszek Stanek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. arch. Jadwiga Urbanik
Politechnika Wrocławska