Dojazd

Dojazd

Miejscem obrad międzynarodowych warsztatów naukowych ISSA2018 jest Hotel Jana Pawła II przy ul. Św. Idziego nr 2 we Wrocławiu ( http://www.hotel-jp2.pl ).